V prípade poruchy, poistnej udalosti, alebo ak si potrebujete požičať motorové vozidlo, je Vám k dispozícii naša služba –náhradné vozidlá / Požičovňa.

PODMIENKY PRENÁJMU: 27356371 2187360937947956 6175536221337409579 o

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy o prenájme:

  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz sk. B – platný minimálne 1 rok
  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, len právnické osoby

Minimálna dĺžka prenájmu je 3 dni.

Za prenájom sa platí záloha vopred pri preberaní auta

V cene prenájmu je zahrnuté:

  • povinné zákonné poistenie
  • havarijné poistenie v SR aj v zahraničí
  • pravidelná údržba vozidla
  • diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
  • zimné pneumatiky v zimnej sezóne,

Zákazník obdrží vozidlo s plnou nádržou a vracia ho tiež s plnou nádržou.

Jazdy mimo územia SR je povinné oznámiť pracovníkom servisu vopred

Spoluúčasť zákazníka pri poškodení vozidla je min. 166 €.

V prípade priestupku, t.j. užitie alkoholu, drog a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za všetky spôsobené škody.

Pokuty hradí klient. Ak nám príde poštou dodatočná výzva od polície, budeme túto čiastku požadovať od klienta, ktorý mal v čase priestupku vozidlo prenajaté.

Nájomca sa zaväzuje nepožičať vozidlo, (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať vozidlo.

Pri poruche vozidla je klient povinný zabezpečiť ho proti jeho následnému poškodeniu, príp. odcudzeniu jeho časti. O situácií, či nehode je povinný okamžite informovať autoservis.

V prípade poškodenia vozidla, alebo závady vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol, omamné látky...) zavinených klientom, hradí škodu v plnej výške.

Klient sa zaväzuje vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní.

V prípade znečistenia interiéru vozidla alebo poškodenia cigaretovým ohorkom, nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne však 250 €.

Klient je povinný po uplynutí doby zapožičania motorové vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a a Trestného zákona a na klienta bude podané trestné oznámenie.

V prípade straty, alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nebude nájomcovi vrátená záloha.

Servis si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu na motorové vozidlo, ak vyhodnotí, že sa jedná o rizikového zákazníka.  

 

Cenník a ďalšie informácie o náhradných vozidlách a požičovni vozidiel získate v našich servisoch:

Vranov - 057/44 212 57, 0903 639 945, prijem@s-autoservis.sk

Humenné - 057/775 03 42, 0902 311 111, kuzma@s-autoservis.sk

Michalovce – 056/687 02 19, 0903 565 896, peter.rada@s-autoservis.sk

Bardejov - 054/472 84 55, 0907 333 477, servis.bj@s-autoservis.sk

Stropkov - 054/742 26 50, 0903 635 865, servis.sp@s-autoservis.sk