Vážení zákazníci,

na základe vzniknutej situácie prosíme vás o rešpektovanie týchto nových prevádzkových pokynov v našich servisoch.

 • kontaktujte pracovníkov servisov na našich servisoch výlučne telefonicky alebo online objednávkou https://www.s-autoservis.sk/kontakty/objednavka-do-servisu
 • naši zamestnanci z jednotlivých prevádzok Vám potvrdia dátum a čas vykonania servisných úkonov
 • naše servisy pracujú v obmedzenom režime pre zákazníkov a to každý pracovný deň od 7,30 hod. - 14,00 hod.
 • klienti ktorí nie sú objednaní cez online objednávku nebudú vybavení
 • potvrdený termín je záväzný, preto buďte, prosím, presný, aby nedochádzalo k zbytočnému čakaniu
 • našou podmienkou je tiež podpísanie čestného prehlásenia týkajúceho sa informácií ohľadom Vašej cestovateľskej anamnézy
 • z dôvodu Vašej aj našej bezpečnosti budú vozidla prevzaté v exteriéri. Prosíme zákazníkov aby nevstupovali do priestorov prevádzok a počkali na zamestnanca, ktorý usmerní zákazníka kde odovzdá vozidlo.
 • momentálne neposkytujeme odvoz klienta a neposkytujeme náhradné vozidlo naši pracovníci budú s Vami komunikovať iba ak budete mať ochranné prostriedky: rúška, ochranné rukavice,
 • pri prevzatí Vášho vozidla náš pracovník dezinfikuje vozidlo pre zníženie rizika nákazy (cena dezinfekcie je 15 € vrátane DPH )
 • po prevzatí vozidla a diagnostikovaní poruchy a rozsahu opráv Vás pracovník servisu informuje o rozsahu, čase a predpokladanej cene opravy, ktorú im mailom potvrdíte
 • klient po odovzdaní vozidla nesmie zostať v interiérových priestoroch našej prevádzky, prosíme zákazníkov aby si zabezpečili náhradný odvoz
 • po ukončení opravy Vás náš pracovník telefonicky kontaktuje a dohodne si prevzatie opraveného vozidla, opäť v exteriéri spoločnosti
 • úhradu za vykonané práce je potrebné realizovať výlučne bezhotovostne – platobnou kartu alebo prevodom na účet alebo vkladom v prospech účtu našej spoločnosti. Faktúra Vám bude zaslaná e-mailom. Po obdržaní platby Vám bude vozidlo odovzdané.

 

Situácia nás donútila prijať tieto opatrenia na ochranu zdravia našich zamestnancov aj Vás našich zákazníkov.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.