Vaše parkovisko

Mega Menu Link
Account options
My AccountMy OrdersSupport
Connect with us

EK/STK/Kontrola originality

STK – Technická kontrola

Vranov nad Topľou

Čemernianska 3
093 03 Vranov nad Topľou

Svidník

Stropkovská 1709
089 01 Svidník

EK – EMISNÁ KONTROLA

Vranov nad Topľou

Čemernianska 3
093 03 Vranov nad Topľou

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

Humenné

Mierová 99
066 01 Humenné

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

Bardejov

Priemyselná 20
085 01 Bardejov

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

Stropkov

Požiarnická 5
091 01 Stropkov

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

Svidník

Stropkovská 1709
089 01 Svidník

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

KO – KONTROLA ORIGINALITY

Humenné

Mierová 99
066 01 Humenné

Na kontrolu originality je potrebné predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originálne doklady a ich kópie:

  • Osvedčenie o evidencii (Technický preukaz)
  • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo (v prípade, ak ho neobsahuje -
  • Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz)
  • Doklad o nadobudnutí vozidla (faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu)

Tieto originály dokladov je potrebné predložiť výlučne v štátnom slovenskom prípadne v českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 725/2004 Z.z. , § 109 ods.6 v platnom znení. Pri niektorých typoch Osvedčení o evidencii (Technický preukaz) je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prípadných vysvetliviek na zadnej časti dokladov.

Zároveň je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu, t.j.:

  • pred kontrolou umyť vozidlo (v opačnom prípade nie je možná KO vozidla)
  • priestor v oblasti VIN čísla
  • batožinový priestor – prázdny

Výsledok kontroly originality:

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách:

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:

Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia.

Spoločnosť Š-AUTOSERVIS pôsobí a trhu od roku 1991. Sieť servisov a predajní motorových vozidiel má v súčasnoti 7 prevádzok v 5 mestách na východnom Slovensku. Sme spoľahlivým partnerom importérov automobilov Škoda, SEAT a VOLKSWAGEN, ako aj poisťovní, bánk a leasingových spoločností.
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 
Požiarnická 5, 
091 01 Stropkov

IČO: 36455385
DIČ: 2020003062
IČ DPH : SK2020003062
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 11158/P
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.
Priemyselná 20, 
085 01 Bardejov

IČO: 36468142
DIČ: 2020027713
IČ DPH: SK2020027713
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 12329/P
© 2024 © Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
envelopephonesmartphonecrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram