Vaše parkovisko

Mega Menu Link
Account options
My AccountMy OrdersSupport
Connect with us

Náhradné vozidlá / požičovňa

V prípade poruchy, poistnej udalosti, alebo ak si potrebujete požičať motorové vozidlo, je Vám k dispozícii naša služba –Náhradné vozidlá / Požičovňa.

Podmienky prenájmu

1. Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy o prenájme:

  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz sk. B – platný minimálne 1 rok
  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, len právnické osoby

2. Minimálna dĺžka prenájmu je 3 dni.

3. Za prenájom sa platí záloha vopred pri preberaní auta

4. V cene prenájmu je zahrnuté:

  • povinné zákonné poistenie
  • havarijné poistenie v SR aj v zahraničí
  • pravidelná údržba vozidla
  • diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
  • zimné pneumatiky v zimnej sezóne,

5. Zákazník obdrží vozidlo s plnou nádržou a vracia ho tiež s plnou nádržou.

6. Jazdy mimo územia SR je povinné oznámiť pracovníkom servisu vopred

7. Spoluúčasť zákazníka pri poškodení vozidla je min. 166 €.

8. V prípade priestupku, t.j. užitie alkoholu, drog a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za všetky spôsobené škody.

9. Pokuty hradí klient. Ak nám príde poštou dodatočná výzva od polície, budeme túto čiastku požadovať od klienta, ktorý mal v čase priestupku vozidlo prenajaté.

10. Nájomca sa zaväzuje nepožičať vozidlo, (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať vozidlo.

11. Pri poruche vozidla je klient povinný zabezpečiť ho proti jeho následnému poškodeniu, príp. odcudzeniu jeho časti. O situácií, či nehode je povinný okamžite informovať autoservis.

12. V prípade poškodenia vozidla, alebo závady vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol, omamné látky...) zavinených klientom, hradí škodu v plnej výške.

13. Klient sa zaväzuje vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní.

14. V prípade znečistenia interiéru vozidla alebo poškodenia cigaretovým ohorkom, nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne však 250 €.

15. Klient je povinný po uplynutí doby zapožičania motorové vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a a Trestného zákona a na klienta bude podané trestné oznámenie.

16. V prípade straty, alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nebude nájomcovi vrátená záloha.

17. Servis si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu na motorové vozidlo, ak vyhodnotí, že sa jedná o rizikového zákazníka.

Autopožičovňa
Značka vozidla
Typ vozidla
Vyberte si miesto:
Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti.

Kontakty na servisných pracovníkov

Vranov n/T

Čemernianska 3

Michalovce

Močarianska 5824

Bardejov

Priemyselná 20

Stropkov

Požiarnická 5
Spoločnosť Š-AUTOSERVIS pôsobí a trhu od roku 1991. Sieť servisov a predajní motorových vozidiel má v súčasnoti 7 prevádzok v 5 mestách na východnom Slovensku. Sme spoľahlivým partnerom importérov automobilov Škoda, SEAT a VOLKSWAGEN, ako aj poisťovní, bánk a leasingových spoločností.
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 
Požiarnická 5, 
091 01 Stropkov

IČO: 36455385
DIČ: 2020003062
IČ DPH : SK2020003062
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 11158/P
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.
Priemyselná 20, 
085 01 Bardejov

IČO: 36468142
DIČ: 2020027713
IČ DPH: SK2020027713
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 12329/P
© 2024 © Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram