• Volkswagen
  • SEAT
  • ŠKODA
  • Volkswagen úžitkové vozidlá
  • Das Welt Auto

História firmy Š-AUTOSERVIS

Š-AUTOSERVIS

– 30 ROKOV S VAMI A PRE VÁS

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ SPOLOČNOSTI

Š-AUTOSERVIS je súkromná spoločnosť, ktorá ponúka široký sortiment služieb pre automobilistov. Spoločnosť vznikla 7.11.1991 ako súkromný podnik fyzickej osoby privatizáciou prevádzky Stropkov.

Dňa 15. januára 1992 bola s Mestským úradom Vranov nad Topľou podpísaná zmluva o prenájme nebytových priestorov za účelom prevádzkovania autoservisu v miestnej časti Vranov n. T. - Čemerné. Tento objekt spoločnosť zrekonštruovala a vybavila moderným technologickým zariadením.

Kľúčovým dňom v histórii firmy bol 20. január 1992. V tento deň boli podpísané so spoločnosťou Škoda a.s., Mladá Boleslav dve obchodné zmluvy na výhradný predaj automobilov značiek ŠKODA a SEAT. Týmto získala spoločnosť Š-AUTOSERVIS licenciu na predaj a poskytovanie servisných služieb pre tieto značky.

V roku 1994 spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie Stanice technickej kontroly vo Vranove nad Topľou.

Do roku 1996 vykonávala spoločnosť Š-AUTOSERVIS vo Vranove n. T. svoju činnosť v priestoroch autoservisu v Čemernom. Vzhľadom na rozširujúci sa objem poskytovaných služieb bolo nevyhnutné realizovať výstavbu nového autosalónu, čo bolo tiež jednou z požiadaviek importéra. Výstavba bola realizovaná v krátkom termíne a dňa 20. novembra 1996 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového autosalónu v centre mesta.

V roku 1997 prebrala spoločnosť Š-AUTOSERVIS do prenájmu areál autoservisu v Bardejove, ktorý neskôr v roku 1999 odkúpila do vlastníctva. V servise bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia priestorov a modernizácia technológie tejto prevádzky. V roku 1999 bola zriadená samostatná firma Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. pre predaj vozidiel ŠKODA.

Ďalšou v poradí bola prevádzka Humenné. V roku 2004 spoločnosť začala a koncom toho istého roka aj dokončila výstavbu autosalónov značiek ŠKODA a SEAT v tomto meste. Slávnostných otvorením dňa 14. januára 2005 teda rozšírila svoje pôsobenie aj na tento región.

V polovici roka 2005 prevádzka v Humennom splnila požiadavky pre servisovanie vozidiel Volkswagen a získala zmluvu na predaj úžitkových vozidiel Volkswagen. Po výstavbe nového showroomu a jeho otvorení v máji 2007 sa stal Š-AUTOSERVIS autorizovaným predajcom aj osobných vozidiel Volkswagen.

Zatiaľ najmladšou prevádzkou spoločnosti sú Michalovce. V marci 2015 spoločnosť prevzala prevádzku v Michalovciach do prenájmu ako autorizovaný díler značky ŚKODA a v decembri 2020 odkúpila budovu do vlastníctva.

Všetky prevádzky spoločnosti Š-AUTOSERVIS sú držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001:2015 a splnili všetky požiadavky stanovené pre predajné a obchodné miesta v Európskej únii pre poskytovanie kvalitných služieb svojim zákazníkom. Momentálne je vo firmách Š-AUTOSERVIS je zamestnaných 175 pracovníkov.

V súčasnosti sa prevádzky Š-AUTOSERVIS zaraďujú medzi spoľahlivých partnerov importérov automobilov ŠKODA, SEAT a VOLKSWAGEN, ako aj poisťovní, bánk a leasingových spoločností.

Najviac nás teší dôvera Vás, zákazníkov, v našu schopnosť uspokojiť stále rastúce nároky na efektívnosť a spoľahlivosť produktov, ktoré Vám ponúkame.

Svoju budúcnosť spájame s tým, aby sme udržali tempo technického pokroku v oblasti mobility a to ako v pohonoch (elektrina, vodík?), tak aj v nástupe zásadnej elektronizácie a digitalizácie automobilov poskytujúcich nové technické riešenia.

K tomu sa pripravujeme nielen nákupom modernej servisnej a diagnostickej techniky, ale hlavne odbornou prípravou našich zamestnancov na zvládnutie nárokov, ktoré budú automobily budúcnosti vyžadovať.