• Volkswagen
  • SEAT
  • ŠKODA
  • Volkswagen úžitkové vozidlá
  • Das Welt Auto

EK/STK/Kontrola originality

STK – TECHNICKÁ KONTROLA

Vranov nad Topľou
Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou

tel./fax: 057 4881630, 0903 626 248  
stk.vranov@gmail.com

Svidník
Stropkovská 1709, 089 01 Svidník

tel.: 0911 164 702 
stk.ek.svidnik@gmail.com

Stropkov
Požiarnická 5, 091 01 Stropkov

tel./fax: 054 472 3287, 0914 303 606
stk.sp@s-autoservis.sk

stk

EK – EMISNÁ KONTROLA

Vranov nad Topľou

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

Čemernianska 3, 093 03 Vranov n/T
Tel.: 057/44 212 57,
Mobil:  0903 639 945
prijem@s-autoservis.sk

Bardejov

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

Priemyselná 20, 085 01 Bardejov
Mobil: 0902 911 660, 0902 060 606
hudak.bj@s-autoservis.sk

Svidník

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

Stropkovská 1709, 089 01 Svidník
Mobil: 0911 164 702
stk.ek.svidnik@gmail.com

Humenné

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

Mierová 99, 066 01 Humenné
Tel.: 057/775 03 42
Mobil: 0902 311 111
balicky@s-autoservis.sk
mjachky@s-autoservis.sk

Stropkov

Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
Mobil: 0914 303 606
ek.stropkov@kontrolyvozidiel.sk
stk.stropkov@kontrolyvozidiel.sk

ek

KO – KONTROLA ORIGINALITY

HUMENNÉ

Mierová 99, Humenné
Tel./Mobil: 057 775 03 53, 0910 935 002
email: stk.vranov@gmail.com  

Požiadavky:

Na kontrolu originality je potrebné predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originálne doklady a ich kópie:

- Osvedčenie o evidencii   (Technický preukaz)

- Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo (v prípade, ak ho neobsahuje    -

- Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz)

- Doklad o nadobudnutí vozidla  (faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu)

Tieto originály dokladov je potrebné predložiť  výlučne v  štátnom slovenskom  prípadne v českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 725/2004  Z.z. , § 109 ods.6 v platnom znení.  Pri niektorých typoch  Osvedčení o evidencii (Technický preukaz) je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prípadných vysvetliviek na zadnej časti dokladov .

Zároveň  je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu, t.j.:

pred kontrolou umyť vozidlo  (v opačnom prípade nie je možná KO vozidla)

priestor v oblasti VIN čísla

batožinový priestor – prázdny

 

Výsledok kontroly originality:

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.

 

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách:

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

 

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:

Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia.

Cenník EK - Vranov nad Topľou , pracovisko 0129

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategória vozidla
Cena
1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t
M1, N1

38,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Palivo
Kategória vozidla
Cena
2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t
M1, N1

38,00 €

Zvláštna kontrola

Popis
Palivo
Kategória vozidla
Cena
3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu
všetky kategórie
25,00 €

Administratívna kontrola

Popis
Palivo
Kategória vozidla
Cena
4.1 Administratívna kontrola
všetky kategórie
15,00 €
4.2 Príplatok – JDV
všetky kategórie
10,00 €
4.3 Príplatok – Vozidlo s pohonom LPG,LNG,CNG, ETANOL
všetky kategórie
5,00 €
4.4 Vyhotovenie opisu protokolu
všetky kategórie
5,00 €